Denna webshop använder cookies för att ge full funktionalitet. Genom att använda webshopen godkänner du användandet av cookies. - - Dölj meddelande
Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Konto Vartofta

Enkelt, bekvämt - och helt kostnadsfritt!

Köp nu och betala senare. Ett konto kan du antingen öppna samtidigt som köpet eller genom att delbetala en vanlig faktura, som då automatiskt omvandlas till ett konto.

  • Din betalning delas upp på 12 månader. Vill du ha annan tid, ordnar kundtjänst det åt dig.
  • Du kan göra flera inköp samma månad och samla allt på en faktura.
  • Inga uppläggningskostnader eller andra kostnader för att öppna konto
  • Enkelt och bekvämt.
  • Du kan köpa nu och betala senare.

Öppna konto
Du kan öppna konto direkt vid köpet. Då får du bara en följesedel med ditt paket och en separat faktura i slutet på månaden.

Du får vid vanliga fakturaköp även alltid erbjudande om att bli kontokund med din faktura så du själv kan välja hur du vill dela upp din betalning för att den skall passa din ekonomi på bästa sätt. Om du väljer att delbetala fakturan omvandlas den automatiskt till ett konto med 12 månaders betalning.

Kreditbeloppet är normalt 3000kr. Du kan öka det upp till 5000kr om kontot har skötts. För att öppna konto behöver vi personnummer för en  kreditprövning. Vi förbehåller oss rätten att neka en kontoansökan, de köpta varorna skickas då mot postförskott.Vi förbehåller oss även rätten att helt neka ett köp liksom att sänka ett tidigare beviljat kreditbelopp.

Om en faktura inte betalas alls omvandlas den till ett kontoköp och en påminnelseavgift på 60 kr tillkommer.

Köp med Konto
Du kan göra hur många köp du vill under en månad. Alla köp kommer på samma faktura för betalning slutet av månaden efter. Krediten är rullande så du kan göra inköp upp till det beviljade kreditbeloppet utan att betala av redan gjorda inköp

Betalning konto
Du får varje månad ett kontoutdrag som visar dina inköp, betalningar och saldo mm. Naturligtvis ser du även utnyttjat kreditbelopp, tillgänglig kredit och lägsta belopp att betala.  Du betalar i slutet av varje månad. Lägsta månadsbetalning är 50 kr. En aviseringsavgift om 29 kr tillkommer.

Normalt lägger vi upp ett köp på 12 månader, men om du vill ha annan betalningstid är det bara att meddela vår kundtjänst. Du kan välja mellan 3 månader, 6 månader, 12, månader, 18 månader och 24 månader.

Betalning för kontokrediter  skall ske till City Look Scandinavia AB på Bank Giro 170-6704.

Kostnad Konto
Att öppna ett konto kostar ingenting.

Du kan ha ett konto kostnadsfritt och du kan se det som en köpreserv.

När du utnyttjar krediten för köp betalar du en månadsränta på 1.98% på utnyttjat kreditbelopp samt en limitränta på 0.4% på det maximala kreditbeloppet du får utnyttja, tillsammans minimum 20kr/mån.  Lägsta belopp att betala per månad är 50kr. En aviseringsavgift om 29 kr tillkommer.  Effektiv ränta för fullt utnyttjad kredit är ca 33% enligt konsumentverkets riktlinjer.

Ränta avräknas först på inkomna likvider.

Betalningsfria månader
Vi erbjuder dig en betalningsfri månad efter 4 månadsbetalningar i rad. Du kan ha upp till 2 betalningsfria månader per år.

Avdragsgill ränta
Du kan dra av betald ränta i din deklaration. Januari månads redovisning innehåller besked om betald ränta under det gångna året enligt skatteverkets regler för årsbesked.

Utebliven betalning
Inkommer ej betalning och vi tvingas påminna dig debiterar vi 60 kr per påminnelse.

Om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondel av totalskulden har vi rätt att säga upp hela skulden. Kostnad för eventuella inkassoåtgärder tillkommer enligt gällande lag. Upplupen ränta och avgifter kapitaliseras. Betalningsansvar åligger den eller de som beviljats konto enligt dessa regler.

Övrigt
Du kan när som helst säga upp ditt konto, uppsägningstiden är 30 dagar. Ingen uppsägningsavgift tas ut.

Ränteändringar kan ske vid ”kredit policy beslut”, ökade upplåningskostnader och andra kostnadsökningar som inte kunnat förutses av kreditgivaren när avtalet ingicks.

Kreditgivare
City Look Scandinavia AB, org nr 556651-3684